Skip to main content

Privacybeleid

Privacybeleid

Boek de Sint respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en haar opdrachtgevers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. In dit privacy statement wordt uitgelegd hoe en waarom wij jouw persoonsgegevens verwerken.

Doel van de gegevensverwerking
Boek de Sint verwerkt persoonsgegevens van personen die bij Boek de Sint reserveringen plaatsen, offertes aanvragen voor zakelijke evenementen of anderszins producten of diensten van Boek de Sint afnemen, van bezoekers van de website van Boek de Sint en van leden van de Boek de Sint (zakelijke) nieuwsbrief (hierna gezamenlijk: “gebruiker(s)”) voor de onderstaande doeleinden. Op deze personen is dit privacy statement dan ook van toepassing. Bij de aanvraag van een offerte of het bevestigen van een opdracht gaat de gebruiker akkoord met dit privacy statement.

Boek de Sint verwerkt persoonsgegevens van haar gebruikers voor (één of meer van) de volgende doeleinden:

 • om gebruikers te kunnen informeren met betrekking tot de act(s) waarvoor de gebruiker heeft gereserveerd (bijvoorbeeld om wijzigingen met betrekking tot de act(s) door te geven);
 • om de (sinterklaas)acteurs te kunnen informeren, zodat zij geloofwaardig en voorbereid de act kunnen uitvoeren;
 • om te kunnen reageren op vragen of feedback die wij ontvangen (onder meer via het contactformulier of per e-mail);
 • voor (direct) marketing activiteiten (al dan niet met behulp van profiling) van Boek de Sint, in het bijzonder om gebruikers te kunnen informeren over Boek de Sint, de acts waarvoor zij een reservering hebben geplaatst en haar (andere) producten en diensten, en om deze informatie op de gebruikers af te stemmen;
 • om de (zakelijke) nieuwsbrief van Boek de Sint toe te kunnen sturen aan gebruikers die zich daarvoor hebben aangemeld;
 • om uitvoering te kunnen geven aan de totstandkoming van zakelijke evenementen zoals de verhuur van acts en event organisatie;
 • om maximaal vier keer per jaar een gezamenlijke mailing te sturen aan gebruikers (passend bij eerder gedane reserveringen) met het huidige aanbod van Boek de Sint;
 • voor statistische, analyse- en onderzoeksdoeleinden; zo nodig na anonimisering waardoor je identiteit niet langer bij ons bekend is.

Boek de Sint is ook actief op social media platforms zoals Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube en Instagram. Als je via social media contact opneemt met Boek de Sint, verwerken we jouw gegevens voor de volgende doelen:

 • om vragen die je via social media stelt te kunnen beantwoorden;
 • om contact met je op te nemen indien je deelneemt aan een actie op een social media pagina van Boek de Sint. Voor de details per actie verwijzen wij je naar de actievoorwaarden van de desbetreffende actie.

Grondslagen voor verwerking
Boek de Sint verwerkt persoonsgegevens van haar gebruikers op basis van een of meerdere van de volgende juridische grondslagen:

 • jouw toestemming;
 • de uitvoering van een overeenkomst;
 • voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • gerechtvaardigd belang, zoals: (i) direct marketing en (ii) het genereren van statistieken betreffende het gebruik van de website en/of om de website te analyseren en te verbeteren.

Soort gegevens
De gegevens die worden verwerkt zijn alleen die gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de bovenstaande doeleinden. Hierbij kun je denken aan personalia en identificatiegegevens zoals naam, geboortedatum, geslacht, adres, woonplaats, gekochte kaarten, maar ook gegevens die je achterlaat op de website, jouw klik- en surfgedrag en IP-adres.

Delen met anderen
Boek de Sint verstrekt jouw persoonsgegevens alleen aan andere partijen voor zover dit nodig is in verband met de in dit privacy statement genoemde doeleinden. Het gaat om de volgende categorieën van ontvangers:

 • Uitvoerenden van Boek de Sint, zoals: artiesten, geluidstechnici, eventmanagers;
 • Website beheerder (alleen met jouw expliciete toestemming of wanneer je een formulier op onze website invult);
 • Leverancier van (online) marketing-, reserverings- en eventsoftware;
 • Verwerker van direct mailings (post);
 • Social media (bijv. om jou relevante reclame te tonen op Facebook).

Met de derde partij die namens en in opdracht van Boek de Sint jouw persoonsgegevens verwerkt, sluit Boek de Sint een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de wettelijke eisen. Daarin staat bijvoorbeeld dat de verwerker strikt vertrouwelijk met jouw gegevens moet omgaan.

E-mail
Onder meer bij het aanvragen van een offerte of meer informatie vult u uw gegevens in op een speciaal elektronisch formulier op de website van Boek de Sint, en wordt u via een “opt-in” de mogelijkheid geboden aan te geven dat je via e-mail informatie van Boek de Sint wilt ontvangen over Boek de Sint, het entertainment aanbod en de (andere) producten en diensten van Boek de Sint. 

Iedere keer dat wij je per e-mail een boodschap sturen voor direct marketing doeleinden wordt je via een afmeldlink de mogelijkheid geboden ervoor te zorgen dat je wordt verwijderd uit het bestand dat Boek de Sint gebruikt voor direct marketing activiteiten per e-mail. Als dat niet lukt, kun je een brief of e-mail naar info@boekdesint.nl sturen.

Afmelden direct-marketing of profiling
Wij kunnen je gepersonaliseerde informatie sturen, bijvoorbeeld op basis van jouw eerdere gebruik van Boek de Sint. Als je wilt dat Boek de Sint jouw gegevens in het geheel niet voor direct marketing activiteiten of profiling verwerkt, kun je een brief of e-mail naar onze klantenservice sturen. Jouw afmelding wordt zo snel mogelijk verwerkt.

Beveiliging en bewaren gegevens
Boek de Sint heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens waarover zij beschikt te beschermen tegen onopzettelijke of moedwillige manipulatie, verlies, vernietiging en/of inzage door onbevoegden. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de toepasselijke wet- en regelgeving daaraan stelt. De persoonsgegevens worden opgeslagen op beveiligde servers.

Gegevens van gebruikers die hebben aangegeven direct marketing via e-mail of de nieuwsbrief van Boek de Sint te willen ontvangen, worden bewaard tot het moment waarop zij zich eventueel afmelden. De gegevens worden daarna uitsluitend nog gebruikt voor statistische doeleinden. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het realiseren van de doelen waarvoor jouw gegevens zijn verzameld. Boek de Sint hanteert in beginsel een bewaartermijn van 7 jaar voor persoonsgegevens die verkregen zijn. Na deze termijn worden alle persoonsgegevens geanonimiseerd. Bovengenoemde termijnen zullen worden gehanteerd, tenzij sprake is van zwaarwegende belangen om persoonsgegevens langer te bewaren of deze nog nodig zijn voor een van de andere doelen als genoemd in dit privacy statement.

Gegevens inzien, ontvangen, wijzigen of verwijderen en overige rechten
Je hebt het recht om Boek de Sint te verzoeken je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om Boek de Sint te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken of je persoonsgegevens aan jou of aan een ander bedrijf over te dragen. Indien je toestemming hebt gegeven voor het verwerken van persoonsgegevens heb je altijd het recht om deze toestemming in te trekken. Het intrekken van toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Je hebt ook het recht om bij Boek de Sint bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Tot slot: de verstrekking van persoonsgegevens is noodzakelijk bij het aangaan van een overeenkomst met Boek de Sint (zoals bij het reserveren van een act). Als jij jouw persoonsgegevens niet wilt verstrekken zal het niet mogelijk zijn een overeenkomst met jou aan te gaan/voort te zetten en/of contact met jou te leggen.

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
Onze website en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers en/of boekers jonger dan 16 jaar. Deze groep wordt derhalve uitgesloten van commerciële uitingen en profilering. We kunnen de leeftijd echter niet controleren. Gebruikers jonger dan 16 jaar dienen onze diensten alleen te gebruiken als zij toestemming hebben van hun ouders of voogd. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonsgegevens hebben verzameld van een persoon jonger dan 16 jaar, neem dan contact met ons op. Wij zullen dit dan controleren en indien nodig verwijderen wij deze informatie.

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die bepaalde gegevens bevatten die door jouw browser worden opgeslagen op de harde schijf van jouw computer en zorgen ervoor dat je gemakkelijker en sneller kunt surfen over het web, omdat eerder bezochte websites jouw computer al ‘kennen’. Je hoeft dus bij herhaald bezoek niet steeds opnieuw bepaalde gegevens in te voeren. Vrijwel alle toonaangevende websites maken gebruik van cookies om het internetverkeer te optimaliseren. Boek de Sint maakt gebruik van cookies om je te herkennen bij een volgend bezoek aan onze website.

Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en stellen ons in staat deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze gebruikers. We gebruiken deze cookies ook voor marketingdoeleinden (als je hiervoor toestemming hebt gegeven). Zo kunnen we je relevante aanbiedingen sturen. Denk hierbij aan onze gepersonaliseerde nieuwsbrief of aanbiedingen op social media of andere websites. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Je kunt jouw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat je wordt gewaarschuwd wanneer cookies worden verzonden.

Contact / Klantenservice
Voor vragen over het privacybeleid van Boek de Sint en in verband met de verwerking door Boek de Sint van jouw gegevens, kun je je richten tot onze klantenservice.

Wij zijn ook te bereiken per post. Ons adres is: Mauritsweg 47b, 3012 JV Rotterdam. Telefoonnummer: 085 – 06 07 555.

Wijzigen statement
Dit privacy statement kan door Boek de Sint op ieder moment zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast. Het aangepaste statement geldt vanaf de datum van publicatie op de website van Boek de Sint.

Laatste wijziging: 8 mei 2020.

Volg ons op Social Media!

Neem contact met ons op

WhatsApp: 085 – 06 07 555

Gemiddelde reactietijd: 0 – 30 minuten

Mail: info@boekdesint.nl

Gemiddelde reactietijd: 1 -2 werkdagen

Telefoon: 085 – 06 07 555

Bereikbaar ma t/m vr: 09:00 – 17:00